top of page

Pomagamy, uczymy, motywujemy...

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

                                                                                                  - Jan Paweł II

bottom of page