Nasze projekty

Cele statutowe Fundacji Just4Fit realizujemy poprzez pozyskiwanie funduszy grantowych na prowadzenie zajęć dla

dzieci i młodzieży w szczególności organizowanie aktywnych wakacji dla najmłodszych nad wodą. 

plakat.jpg

"Integracja i aktywizacja środowiska studenckiego -

Gra zespołowa Laser Tag na XIX wiecznym Forcie -

II Edycja" ( 2019 ).

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"W zdrowym ciele, zdrowy duch - wspieranie aktywności osób starszych z Powiatu poznańskiego oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych" ( 2019 ).

 • Środki: Powiat Poznański

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Windsurfingowa animacja czasu wolnego podczas Poznańskich Dni Rodziny 2019 - II Edycja integracji rodzin" ( 2019 ).

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno sportowych - Płyń z nami w stronę słońca - II Edycja kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego" ( 2019 ).

 • Środki: Powiat Poznański

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Dzieciaki wodniaki - windsurfingowa animacja czasu wolnego - lato 2019" ( 2019 ).

 • Środki: Powiat Poznański

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Dzieciaki wodniaki -

II Edycja sportowe lato 2019 z Just4Fit" ( 2019 ).

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Mieszkańcy Poznania na Fali - zawody SUP ( Stand Up Paddle) na jeziorze" ( 2019 ).

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Witamy jesień w Pyrlandii - integracja i aktywizacja młodzieży, w tym środowiska studenckiego" ( 2019 ).

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Barwy wolontariatu z Just4Fit - promocja i organizacja wolontariatu na terenie Powiatu Poznańskiego" (2019 ).

 • Środki: Powiat Poznański

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego" ( 2019 ).

 • Środki: Powiat Poznański

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Świąteczny maraton fitness z Just4Fit" ( 2019).

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych- Płyń z nami w stronę słońca- Kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego" ( 2018). 

 • Środki: Powiat Poznański

 • Projekt Fundacji Just4Fit

"Kajakiem w stronę słońca- II edycja integracji i aktywizacji środowiska studenckiego" ( 2018 ).

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

Dzieciaki wodniaki- sportowe lato z Just4Fit ( 2018 ).

 • Środki: Miasto Poznań 

 • Projekt Fundacji Just4Fit

Windsurfingowa animacja czasu wolnego podczas Poznańskich Dni Rodziny ( 2018).​

 • Środki: Miasto Pozna

 • Projekt Fundacji Just4Fit

Dzieciaki wodniaki- windsurfingowa animacja czasu wolnego( wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich ( 2018). 

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

Integracja i aktywizacja środowiska studenckiego- gra zespołowa Laser Tag na XIX wiecznym forcie ( 2018 ).

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

Integracja i aktywizacja środowiska studenckiego- W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia fitness dla studentów (2018).​

 • Środki: Miasto Poznań

 • Projekt Fundacji Just4Fit

Dzieciaki wodniaki- 

integracja rodzic- dziecko na łonie natury ( 2017). 

 • Projekt realizowany z Fundacją Miasto Demeter

 • Miasto Poznań- Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Kajakiem w stronę słońca- 

integracja i aktywizacja środowiska studenckiego ( 2017).​

 • Projekt realizowany z Fundacją Miasto Demeter

 • Miasto Poznań - Integracja i aktywizacja środowiska studenckiego poznańskich uczelni. 

Powrót Surferów-

bezpieczne wakacje nad wodą

( 2017 ).

 • Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017

 • Grupa nieformalna Just4Fit

Windsurfingowe integracje -

letnia animacja czasu wolnego nad wodą ( 2015 ). 

 • Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015

 • Grupa nieformalna Just4Fit

Na Fali - windsurfingowa animacja czasu wolnego nad jeziorem ( 2016 ).

 • Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016

 • Grupa nieformalna Just4Fit