top of page

Letnie projekty 2023

Powiat Poznański 

Miasto Poznań
(Wydział Sportu)

SUP Zawody 2023.jpg

Miasto Poznań
(Wydział oświaty) 

Dzieciaki wodniaki - wydział oświaty.jpg

Gmina Rokietnica

Rokietnica na fali 2023.jpg

Miasto Poznań
(Wydział Oświaty)

Dzieciaki wodniaki - wodna przygoda z Just4Fit (rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upow

Miasto Poznań
(Wydział sportu)

dzieciaki wodniaki - wydział sportu.jpg
bottom of page